Příjezd z jihu od dálnice:
Příjezd ze severu od centra: